Myembro ng Shinobu Foods Nagwagi sa Bagong Check-off System

Apr 20, 2015

Kaya naman, ikinararangal naming ipahayag na ang bagong sistemang “check-off” ay magsisimula na sa buwang ito dito sa Shinobu Foods. Sa katunayan, ito na ang ikatlong check-off na mayroon tayo. Kabilang sa Shinobu, may check-off din sa ECC at Panasonic Excel. Ang tatlong kumpanyang ito ay nanalo sa pamamagitang ng mga industrial na hakbang. Sinisimulan na rin natin ang negosasyon para sa sistemang check-off sa Doshisha Kori High School at Berlitz.

Paano ang prosesong ito?

Simple lang. Kailangan lang ay pumirma sa isang dokumento at ipadala ito sa aming opisina. Pagkatapos, ipadadala namin ito sa inyong kumpanya. Ang dokumentong iyon ang magbibigay ng permiso sa kumpanya na kaltasin ang iyong kontribusyon sa unyon mula sa iyong buwanang sweldo. Pagkatapos, iipunin ito ng kumpanya at ipadadala sa unyon bilang lump sum.

Ibig ba nitong sabihin ay mawawalan ng lakas ang unyon?

Hindi ganoon. Ibig lamang nitong sabihin na ang sistemang industriyal sa pagitan ng unyon at ng iyong kumpanya/amo ay tumatatag at ang isinasali ng kumpanya ang unyon sa kanilang pamamalakad. Ang kasunduang ito ay hindi nangangahulugan na mawawalan na ng lakas ang union. Sa katunayan, sa ECC, nagkaroon ng strike noong nakaraang taon para protektahan ang taunang dagdag sweldo.

Ito ba ay sapilitan?

Hindi, ngunit amin itong inirerekumenda. Makakabawas ito sa iyong intindihin sa pagbabayad at makakatulong sa unyon sa mas madaling pagkulekta ng kontribusyon. Makakatulong din ito upang mas maituon ng unyon ang attensyon nito sa mas mahahalagang bagay tulad ng pagpoprotekta at pagsasaayos ng iyong sitwasyon sa trabaho.

 

Related